UDSTILLING - DOMESTIC AFFAIRS

Sandnes Kunstforening har sine udstillingslokaler i et gammelt bolighus fra 1800-tallet. Jeg har taget udgangspunkt i husets oprindelige funktion som bolig, og skabt en totalinstallation, hvor man bevæger sig igennem en type hus, hvor et drama har udspillet sig. Jeg har arbejdet med en slags møbelhybrider, som skulpturelle og dekonstruerede objekter, hvor film/video er en integreret del. – Her får jeg store muligheder for at skabe en komplexitet og sammenstød mellem det virtuelle rum og skulpturens rum. Jeg har forsøgt at skabe en ny aflæsning af videoen, ved at læse ”historien” igennem møblet selv. Tematisk har jeg arbejdet med objekterne/møblerne ud fra krop og kropsrepræsentation, og her ladet den oprindelige funktion til møblet indgå i en helt ny, surreal historie og sammenhæng. Som tittelen ”domestic affairs” antyder– forsøger jeg at spille på det ”hjemlige”, som altid vil indeholde et element af det fremmedgjorte eller uhyggelige.
Kunsthistoriker Ulla Angkjær Jørgensen skriver i sin bog ”Kropslig Kunst”: ”Det dobbelte spil på det hjemlige og det fremmedgjorte er en stærk trope, som vækker mindelser om Freuds begreb om det uhyggelige. Gennem en grundig emytologisk eftersporing af det tyske ord unheimlich definerer Freud i sit essay das Unheimliche (1919) det u-hjemlige som tæt forbundet med dets modsætning - det hjemlige. Faktisk opfatter han det uhyggelige som et negativ af det hjemlige. Det uhjemlige – eller det uhyggelige – er en genkomst af det velkendte og det hjemlige i en fordrejet form. Det uhyggelige findes netop hjemme, i arnen af det mest velkendte. Således viser de allermest uhyggelige følelser sig der, hvor vi føler os mest hjemme.”  

Jeg vil benytte anledningen til at takke for assistance og hjælp ved  foto og videoproduktion: Agnes Tiffon - foto. Catrine Gilje - foto. Sidsel Christensen - video. Odd Sama - fotodokumentation.

En særlig tak til Fretex for lån af møbler . 

Udstillingen er støttet af billedkunstnernes vederlagsfond.

Til toppen