BAGGRUND
Ideen bygger på 2 år`s research og arbejde med gamle møbler, hvor mine kunstneriske undersøgelser har taget udgangspunkt i møblernes egen iboende historie. Som et grundlag for at skabe nye, mere performative, abstrakte historier. Jeg har i samarbejde med Fretex, fået lov at arbejde i deres møbellagre, og bruge deres møbler for mine iscenesættelser. Jeg har på denne måde haft en location som ændrede sig hver dag, og som tvang frem en arbejdsmetode som måtte være meget flexibel, åben og handlingspræget, og som definerede de kunsteneriske valg og resultater. Projektet har foreløbig endt op i en række store iscenesatte fotoserier - hvor der udspilles små dramaer eller surreale, sære historier i samspillet mellem krop og møbler.  Møblernes æstetik og semiotisk ladede kvaliteter styrer ofte indholdet i fotoene. Gamle møbler bærer både en historie og tidsepoke i sig, samtidig som de har været brugt at mennesker, og ofte bærer både kropsmæssige aftryk og andre spor efter sig. Dette udgangspunkt har givet en særegen poesi til fotoene, som jeg ikke har kunne opnå på nogen anden måde.