Stunt;
Billedkunstner Susanne Christensen, billedkunstner Anne Klovning,
Fotograf Tove Elin Berg og klasse 8f med klasseforstander Tone Korth på Sola ungdomsskole.

30. april; 3 skoletimer - presentasjon og gjennomføring av stunt.
6. juni; 1 skoletime - gjennomgang av bilder med klassen.

Først viste Susanne og Anne kort litt av et prosjekt hver som de har gjort, for å gi en kort introduksjon av dem som kunstnere og for å gi et innblikk i hva som skulle skje etterpå.

Susanne Christensen presenterte et prosjekt som hun gjorde i Liverpool. Her hadde hun invitert en gruppe med innvandrere, som ble arrangert av henne rundt om i møterom og boordingrom i Liverpools største bankbygning. Her jobber hun med makt og maktbalanser.

Anne Klovning presenterte en del av en større videoinstallasjon Cloud City. Her har hun iscenesatt Stavangers ordfører Leif Johan Sevland på sitt eget ordførerkontor. Her prøver hun, gjennom et surrealistisk uttrykk, å få tak i noe av Sevlands person og hvordan dette fyller hans rolle som ordfører.

Formålet med begge presentasjonene var å se på hvordan en kunne iscenesette personer eller grupper som settes opp mot et miljø for å gi et uttrykk. En kan også iscenesette noe i sitt eget hverdagsmiljø til et nytt uttrykk som kan gi en ny mening og få en ny betydning. Vi
prøvde å snakke med elevene om hvordan en kunne observere en selv eller den/de som blir iscenesatt som står i forhold til miljøet rundt, rommet en befinner seg i og hvilke uttrykk og dialoger som oppstår i bildene.

Etterpå gjennomførte de et stunt sammen med klassen hvor de beveget seg rundt påskolen. Klassen ble arrangert på forskjellige måter på forskjellige steder og tatt bilder av. De prøvde å snakke litt med dem om ting de kunne gjøre på de forskjellige stedene rundt om på skolen for å gi bildene mening og innhold og at dem som elever ved skolen kunne gi et
staitment til f.eks. skolesystemet ved å bruke enkle grep.

Det ble tatt arrangerte bilder i klasserommet, i gangen utenfor klasserommet, på rektors kontor, på skolebiblioteket og i trappoppgangen.

Den siste skoletimen, ble brukt til å gjennomgå stuntet med elevene, og snakke med dem om hva som skjer i bildene de har laget sammen med kunstnerne og om det er mulig å videreutviklet prosjektet på noen måte.

Hilsen de to kunstnerne og 8f på Sola Ungdomsskole:)

Til toppen