Videoen er vist på screeningsprogrammet Bakspejlet 2012. Kurator Daniela Arriado.
Lengde: 9.35 min / Produksjonsår: 2010 - 12.

Videoverket har referanser både til den klassiske greske skulpturtradisjonen, og til den muslimske verdens tradisjon for tilsløring. Samtidig en mer moderne og abstrakt tilnærming - hvor kunstneren har vektlagt det formal estetiske aspektet mellom form, lys og skygge. Videoen er uten lyd - i et forsøk på å understreke det kontemplative rom, som oppstår i møtet mellom kropp, stillstand/bevegelse og lys/skygge.

Videoen er filmet i Damaskus i desember 2010. Damaskus er for tiden et brennpunkt i den arabiske verden. Stillheten står på denne måten i sterk kontrast - og får gjennom sin rolig negasjon, nesten en karakter av vold.