Video/lengde 24.05.min./produktionsår: 2010-2012. Anne Klovning og Susanne Christensen 

Prosjektideen baserer seg på undersøkelser av fysiske steder som er under etablering, det vil si før de er konstituert som et “sted”.
Vi kaller disse “ikke-steder”.
Det gjelder både steder som institusjon, som begrep eller fysiske steder. Nettopp i grenselandet mellom oppbygning eller destruksjon opplever vi et potensial for noe nytt, – her hvor selve skapelsen har sitt utspring.

Det dramaturgiske grep
Videoen har  karakter av en road movie. I filmen følger man to personer, som gjennomgår en reise - både på det ytre og det indre plan.

Hovedkarakterene.
De to performerne, som man følger i videoen, er kledd i oransje arbeidstøy, en type uniform kjent  blant annet fra byggebransjen. De har begge hver sin halvdel av et hjerte på ryggen, og er igjennom hjertene forbundet indbyrdes, med slanger i et slags lukket kretsløp. De er med andre ord fysisk forbundet, og kan kun bevege seg i et kroppslig avhengighetsforhold. Karakterene får på denne måten et fysisk, performativt uttrykk i videoen.  Noen av slangene representerer også en type persepsjonsverktøy, som de sanser og undersøker verden igjennom.

Videoinstallasjonen er vist i en av de små kinosalene på KINOKINO i Sandnes feb. 2012. Installasjonen består av 12 små skjermer, pluss det store kinolerretet. Historien fortelles på det store lerretet - mens de små skjermene utvider fortellingen med detaljer fra de samme scenene.
Filmens lineære narrativ brytes på denne måten ned. Fortellingen foldes ut i en type kompleks samtidighet over alle skjermene.

Til toppen