Nature morte har sit udgangspunkt på Stavanger Museum, naturhistorisk afdeling. Jeg har fået anledning til at komme bag “scenen” på deres store lagre, hvor de opbevarer dyr fra samlingen. En ung mand  er iscenesat i dress og er i interaction med de tableauer som naturligt er tilstede på lageret.
Jeg har i projektet været optaget af at bruge lagerets logistiske orden eller uorden. Sammenstødet i mellem lagerets kaos og de udstoppede dyr, har skabt en egen surreal æstetik. Med andre ord har jeg brugt lagerets såkaldt ubevidste opstillingsunivers som et æstetisk greb. Her prøver jeg at undersøge kulturens forhold til naturen og den videnskabs tradition, som går tilbage til forrige århundrede, og som institutionen er indskrevet i.